Byggtrygghet

Så att ni kan slappna av

Såväl NDE Bygg som våra kunders byggprojekt är beroende av stabilitet och kvalitet. Vi hade aldrig varit så framgångsrika som vi är idag om inte vår verksamhet vilade tungt på dessa byggstenar. Det är en sak att lova och en annan sak att leverera. Därför är Byggtrygghet inte tomma ord för oss, utan något som genomsyrar allt vi gör!

För att ni som vår kund ska känna er trygga med att vi har rätt kompetens och erfarenhet för att hjälpa er, går vi noga igenom dina behov och önskemål innan vi påbörjar jobbet. Vi vill veta era förväntningar och vill bidra till att de uppfylls – eller ännu hellre att de överträffas!

NDE Bygg vet också att insikt och kontroll på de enskilda delarna i ett projekt – från budget till tidsplanering och materialförbrukning – är viktigt för att känna sig trygg. Därför har vi tagit fram Byggtrygghetsplanen, som innefattar alla de delmoment som ett projekt består av.

Byggtrygghetsplanen uppdateras ständigt, så att ni hela tiden vet hur arbetet fortlöper. Om dyker det upp några frågor, är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Läs nedan vad Byggtrygghetsplanen består av.

Byggtrygghetsplanen
 • Övergripande tidsplan (som inbegriper både ungefärliga och exakta datum)
 • Leveranser av material
 • Kundens åtaganden (exempel: om ni vill köpa in kakel själv)
 • Arbetsmoment
 • Externa hantverkare (t.ex rörmokare, elektriker etc.)
 • Eventuella ändringar av tidsplan
 • Deadline
 • Möjlighet att automatiskt mejla och/eller sms:a eventuella förändringar eller frågeställningar direkt till er
 • Tidsplanen uppdaterar sig självt automatiskt utefter eventuella förändringar
 • Budget
 • Ni informeras direkt om eventuella förändringar i budgeten
 • Förändringar i tidsplan och budget måste godkännas av er innan arbetet fortskrider